kroj i boja su umjetničke forme same po sebi, a pojedinac je taj koji im daje život i pokret, stvarajući novu formu umjetnosti