SILHOUETTES IN SPACE 2006

ŠIŠANJE
Samo polazište tehničke preciznosti je geometrija, koja progresijom modernih načela primjenjenih na kosi, kreira oblike potpune jednostavnosti. Ta geometriska načela definiraju smjer ove kolekcije gdje vješta fuzija šišanja i boje s lakoćom integrira u skladnu harmoniju forme. Svako šišanje je predočeno u najčiščem obliku. Primjenom bazičnih varijacija pokazuje kako sve osnovne tehnike mogu biti kombinirane. Naizgled statične siluete kose slobodom pokreta i razigranošču textura tvore opsežan i neiscrpan raspon suvremenih oblika.

BOJA
Kombinacija boja prati, te naglašava sam dizajn oblika. Nijanse inspirirane nebom daju kosi posebnu interpretaciju. Tamni tonovi snažnu čvrstoću noći, a svijetli lepršavost dana. Sklad oblika i boje vodeća je ideja dizajna svakog našeg rada.

Šišanje: Renato Herman, Mario Mesarić
Boja: Vlasta Menges, Ana Ivanic
Šminka: Simona Antonović, Bianka Žugelj
Fotografija: Davor Puklavec