IN BLOOM 2008

Oduvijek  nas fasciniraju geometrijski oblici.
Postav haškog gradskog muzeja i Piet Mondrian
bili su nadahnuće i lajt motiv koji provlačimo kroz ovu kolekciju.
…bez simetrije
…ravnoteža dobivena bojom i površinom
…upotreba kontrasta
…ravnoteža postignuta izbjegavanjem individualnih oblika
u svrhu stvaranja jedinstvene kompozicije

ŠIŠANJE
Kombiniranjem ravnih linija umanjuje se kontrast.
Dobiveni rezultat je statičan u karakteru, ali izgledom precizniji.
Kontrast naglašen zakrivljenim linijama ostavlja dinamičniji dojam. Kombinacijom grubljih i finijih tekstura postiže se življa površina kose. Stalno traženje načina za kreiranje novih oblika, novih stavova, novih osjećaja. Izvanredna djela modernih umjetnika nadahnuće su koje stalnu primjenu nalazi na kosi naših kolekcija. Istovremeno klasičan i eksperimentalan, konačni rezultat je pažljivo osmišljen dizajn, savršeno jednostavne izvedbe.

BOJA
Crvena, plava i žuta su osnovne boje i ne mogu se dobiti miješanjem drugih boja…
U osnovi te boje djeluju jednostavno i direktno.
Kombinacijom istih nastaje čarobni spektar.
U kombinaciji pronalazimo inspraciju.
Rad s bojama omogućuje namveliku kreativnu slobodu i PROCVAT u još jednoj kolekciji…
…vođenoj onim što nas okružuje, ali i onim što nalazimo u sebi
…vođenoj bojama u nama i oko nas.

Šišanje: Renato Herman, Mario Mesarić, Ivana Špicer, Marina Bukovac, Ivan Jagarčec
Boja: Vlasta Menges, Ana Marija Baretić
Šminka: Simona Antonović
Fotografija: Mladen Šarić