NU FLUID 2010

Izvori inspiracije za ovu kolekciju su Zaha Hadid arhitektica koja konstantno pomiće granice arhitekture i urbanog dizajna i grupa apstraktnih slikara (Gene Davis, Morris Louis, Kenneth Noland) vašingtonske škole boje pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća u kojoj se koriste široka područja boje (colorfield) i više se oslanja na asocijaciju boja.

ŠIŠANJE
Bitan element šišanja je pokret, što znači fluidna organizacija sekcija i primjena tehnika, protjecanje detalja koje zahtijeva disciplinirani pristup geometriji u kojoj se ništa ne ponavlja. Cijepanjem osnovne forme, te koristeći njene djelove, pokušavamo definirati nove oblike. Mogućnosti su beskrajne, nastaju složene i dramatične kompozicije koje apstraktnim preklapanjem ili stapanjem patterna unutar oblika predstavljaju faze u procesu stvaranja, gdje “forma prati fantaziju” kako bi se postigli različiti stupnjevi pokreta i tečnosti u konstrukciji.

BOJA
Osebujan aspekt ove kolekcije predstavlja rad bojom. Ritmički poredak i naizgled jednostavna kompozicijska rješenja. Rafinirano usklađivanje boja i njihova namjena unutar ploha sa namjerom naglašavanja dinamike svojstvene pojedinim bojama svjedoče o svjesnoj nadopuni šišanja kao dinamičke i ujedno fluidne cjeline unutar koje se pojedini dijelovi (pojedine boje) odnose prema cjelini na kontrastan i transparentan način.

Šišanje: Renato Herman, Mario Mesarić, Ivana Špicer, Marina Bukovac, Ivan Jagarčec
Boja: Vlasta Menges, Ana Marija Baretić
Šminka: Simona Antonović
Fotografija: Miloš Gazdić
Odjeća: Igor Kanđera